Made-in-Rwanda TRIBUNE

Made-in-Rwanda nieuws – Reportages over Rwanda's exportproducten – Verkooppunten in Nederland

NieuwsReizen

Nationaal Park Volcanoes verwerft 10.380 hectare voor uitbreiding

Aanhoudende groei gorilla-populatie markeert succesvol beleid in Rwanda

De Rwandese overheid heeft recent haar plannen ontvouwd om Volcanoes NP in het noorden van het land uit te breiden. Cijfers van de Rwanda Development Board (RDB) bevestigen dat de populatie berggorilla’s in het Virunga massief volgens de laatste telling 604 dieren omvat. Ter vergelijk, in 2010 werden er circa 480 geteld. Meer dan de helft van de berggorilla’s in dit grensgebied met buurlanden Oeganda en Congo leeft in Rwanda’s Volcanoes NP: circa 365 dieren in 21 families.

Gedragsanalyses
De cijfermatige groei is een aspect waarmee rekening wordt gehouden, maar dat geldt evenzeer voor het sociale gedrag van deze mensapen. Uit analyses van wildlife experts blijkt dat er een uitbreiding van het leefgebied op korte termijn een noodzxaak is. Eugene Mutangana, RDB Conservation Management Expert, zegt: “Het is de groei van het aantal dieren in combinatie met hun leefwijze dat een vergroting van hun habitat nodig maakt. Binnen de huidige grenzen van het park is dat niet langer mogelijk. Dat blijkt onder meer uit de interactie tussen de dieren en gevechten bij het vinden van voedsel en bescherming van het territorium. Soms leidt het zelfs tot slachtoffers onder de jonge dieren. En het kan uiteindelijk leiden tot destabilisatie van gorillafamilies.”

Weersinvloeden
Mutangana vervolgt: “De jonge opgroeiende gorilla-populatie is bovendien gebaat bij veel leef- en beweegruimte. In het zeer bergachtige Volcanoes NP kunnen de temperaturen nogal wisselend zijn, hetgeen voor jonge dieren een reden is voor migratie naar lager gelegen delen van het park bij kou en andersom in tijden van het jaar waarin de temperaturen hoger zijn. Veel laaggelegen gebieden vallen thans niet onder de status en bescherming van het nationale park. Bovendien is ruim de helft van de laaggelegen delen die wel deel uitmaken van het park gedurende de afgelopen jaren in gebruik genomen door de leefgemeenschappen.”

Bufferzone
De beoogde uitbreiding van het park zal twee verschillende doelen dienen. Het Volcanoes-park zal met 3.740 hectare aan leefruimte worden vergroot en zal dan bijna 20.000 hectare beslaan. De resterende 6.640 hectare zal worden gebruikt als bufferzone tussen het park en de locale leefgemeenschappen rond het park. Het voordeel van zo’n zone is bovendien dat deze benut kan worden voor bos- en landbouwactiviteiten.

Leefgemeenschappen verhuizen mee
Door de uitbreiding van het park zal voor ruim 3.600 huishoudens een nieuw thuis gevonden moeten worden. Zonder dat dit voor de bewoners tot extra kosten leidt wordt voorzien in de bouw van nieuwe dorpen met woonunits en voorzieningen als scholen, gezondheidszorg en kinderopvang. Deze leefgemeenschappen profiteren in een coöperatie ook van werkgelegenheidsprojecten, waarvoor 10% van de inkomsten uit toeristische bezoeken aan het park wordt vrijgemaakt.

Klik hier voor meer informatie over Rwanda.